Darujte péči nebo odlehčení
09/03/2023

S blížícím se vánočním časem jste nás žádali o možnost poukazů na péči a tady jsou … žádali jste nás o možnost poukazů na péči, které můžete darovat. Poukazy jsou určeny zejména našim stávajícím klientům, kteří péči potřebují nebo také neformálním pečujícím. kteří se dlouhodobě starají o osobu blízkou. V případě zájmu kontaktuje sociální pracovnici. Poukaz má neomezenou platnost, respektive dokud trvá potřeba péče z důvodu snížené soběstačnosti. Nebude-li poukaz vyčerpán, zbývající částka bude vrácena zpět.