Den rodiny v Hradci Králové
09/03/2023

V neděli 15. 5. 2022 jsme se jako organizace zúčastnili velmi vydařeného Dne rodiny v Hradci Králové. Jsme rádi, že jsme měli možnost se prezentovat jako organizace poskytující sociální služby a šířit povědomí o možnostech podpory dospělých osob se sníženou soběstačností v domácím prostředí. S sebou jsme měli na ukázku i vybrané kompenzační, aktivizační a socioterapeutické pomůcky. Naším cílem bylo představit zejména naši odlehčovací službu v terénní formě, v jejímž poskytování úspěšně pokračujeme, a to i v Hradci Králové. Jedná se o službu poměrně novou a ostatními poskytovateli prozatím relativně opomíjenou. V čem je tato služba specifická? Na rozdíl od pečovatelské služby reaguje nejen na potřeby klienta, ale také pečujících osob. Dlouhodobá péče o osobu blízkou může být velmi náročná, a to fyzicky, ale i psychicky a časově. Kdo doma pečuje o nemocného, často odsouvá sám sebe a své potřeby stranou. Mohou ale přijít zdravotní problémy nebo vyčerpání. Tomuto lze předejít, případně dopady alespoň částečně zmírnit právě spoluprací s odlehčovací službou. Existují pobytové odlehčovací služby, které však nejsou vždy ideálním řešením. Problematická může být právě změna prostředí. Odlehčovací služba terénního typu probíhá v domácnosti, kde je ten, o kterého je pečováno, zvyklý a je tak zachován maximální komfort a dosavadní způsob života. Pečující získá čas pro vyřízení si osobních záležitostí, návštěvu lékaře, pro své zájmy a koníčky nebo jen tak chvilku pro sebe, přičemž si může být jist, že je o osobu blízkou perfektně postaráno. Pokud to zdravotní stav klienta dovolí a zvládne být přes noc sám, pečující může odjet i na dovolenou, prodloužený víkend či výlet s vnoučaty. Poskytovaná péče nemusí být pravidelná, a umožňují-li to naše kapacitní možnosti, vycházíme pečujícím osobám pružně vstříc, tak jak potřebují. Služba je poskytována zkušeným týmem pracovníků, kteří mají tolik potřebnou praxi s dlouhodobou péčí a zároveň odbornost získanou pravidelným akreditovaným vzděláváním. Jsme rádi, že jsme takto mohli býti nápomocni v rodinách a do budoucna se budeme nadále snažit o rozvoj tohoto druhu služby, jelikož i my z praxe vidíme, že podpora neformálních pečujících je velmi důležitá. Pomáháme rodinným příslušníkům lépe zvládnout jejich náročnou životní roli a prodloužit na maximum dobu, kdy může nemocný nebo jinak handicapovaný člověk zůstat v domácím prostředí. A to stojí za to!