Na oranžovém kole v Hradci Králové se šlapalo pro dobrou věc
28/09/2023

Hradec Králové 1. září 2023 – Populární a oblíbená akce v Hradci Králové – Svátek vína na soutoku nabídla nejen pobavení, ale i pomoc potřebným. Návštěvníci mohli minutou šlapání na Oranžovém handbiku pomoci škole Svítání nebo organizaci Obecný zájem. Vyšlapaná částka 51 460 korun jde organizaci na nákup kompenzačních pomůcek a částka 50 842 korun do školy pro handicapované děti Svítání.

Konec prázdnin je v Hradci Králové spojen s populární akcí na soutoku dvou řek Labe a Orlice. Svátek vína přilákal v pátek stovky návštěvníků. Mnoho z nich zaujalo Oranžové kolo Nadace ČEZ, na kterém mohli minutou šlapání pomoci dvou vybraným organizacím. Šlapalo se pro pardubickou školu Svítání a pro organizaci Obecný zájem z.ú. ze Smiřic. Obě organizace si mezi sebe rozdělily částku 102 302 korun.

Škola Svítání převzala z rukou zástupce Nadace ČEZ Šárky Lapáčkové Beránkové šek v hodnotě 50 842 korun. „Chtěla bych všem, kteří pro nás šlapali moc poděkovat. Vysportovaná částka bude využita na údržbu školních autobusů. Naše škola již 30 let sváží své žáky a klienty denně do školy a zpět do jejich domovů. Tyto autobusy přibližují žákům a klientům jak vzdělávací, tak i kulturní a sportovní aktivity. Opotřebení školních autobusů je nesmírné a získat finanční prostředky na tuto službu je mimořádně náročné,“ upřesňuje využití peněžní částky ředitelka školy Svítání Miluše Horská.

Druhý šek s částkou 51 460 korun si převzala zástupkyně organizace Obecný zájem, z.ú.

„Získané finanční prostředky budou použity na nákup kompenzačních pomůcek potřebných v domácí péči při manipulaci s klienty, kteří mají sníženou mobilitu, či jsou zcela ležící. Zejména zvedák pro imobilní klienty, dále pak invalidní vozíky pro přesuny, různé pásy a podložky pro přesuny klientů. Všem, kteří pro nás šlapali, moc děkuji a jejich podpory si velmi vážím,“ říká Iveta Brzková, ředitelka pečovatelské a odlehčovací služby.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ o.p.s.

Školu navštěvují žáci s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Mají speciální vzdělávací potřeby, které rozvíjí jejich osobnost a umožní jejich zapojení do běžného života. Kapacita školy je 169 žáků základní školy a základní školy speciální, a 76 žáků praktické školy jednoleté a praktické školy dvouleté.

Obecný zájem, z. ú.

Od roku 2004 zajišťuje pečovatelskou a sociální službu ve Smiřicích a okolních obcích.

V roce 2004 se Obecný zájem stal také provozovatelem Penzionu pro seniory ve městě Smiřice, který se v roce 2007 transformoval z důvodu změny legislativy na dva domy s pečovatelkou službou, jejichž provozovatelem je město Smiřice. Obecný zájem v domech poskytuje pečovatelskou službu dle individuálních potřeb obyvatel, v současné době je zde 40 bytů. Poskytuje služby, péči a poradenství nejen pro seniory, postižené osoby, ale i pro děti a mládež, vzdělávání, konzultace, poradenství, publikační činnost, projektování a realizaci služeb ve veřejném zájmu.

Oranžové kolo Nadace ČEZ umožňuje zájemcům z řad veřejnosti, aby vlastním fyzickým úsilím – konkrétně šlapáním na speciálně upravených kolech – přispěli na dobrou věc. Letní festivaly, kulturní události, sportovní akce- všude tam se můžete setkat s oranžovými koly Nadace ČEZ. Pokud máte chuť, podpořte vlastní energií činnost neziskových organizací, především těch, které se věnují lidem se sociálním a zdravotním handicapem. Stačí málo. 60 vteřin jízdy na handbiku zvládne dítě, dospělý i senior. Vzdálenost, kterou ujedete, Nadace ČEZ převede na peníze a věnuje vybraným organizacím.