Ceník Odlehčovacích služeb

Ceník je platný od 1. 7. 2023

Základní činnosti poskytované za cenu úkonu 144 Kč/ hod.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při podávání jídla, pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 

Optimální denní časový rozsah: 30min. 3x denně

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí, koupání, sprchování klienta v domácnosti)
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

 

Optimální denní časový rozsah: 45min. 3x denně

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
  racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc při přípravě stravy, přiměřené době poskytování služby

 

Optimální denní časový rozsah: 40min. 3x denně

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • doprovod (do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci, veřejné služby, kulturu a zpět)
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, podpora při aktivitách podporující sociální začleňování osob

 

Optimální denní časový rozsah: 90min. 1x denně

Sociálně-terapeutické činnosti
 • činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností (sebeobsluha, reminiscenční terapie, ergoterapie, trénink paměti)

 

Optimální denní časový rozsah: 60min. 3x denně

Pomoc při uplatňování práv, oprávněného zájmu a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

Optimální denní časový rozsah: 60min. 1x denně

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti)

 

Optimální denní časový rozsah: 60min. 2x denně

Sociální poradenství
 • Poskytujeme zdarma

Rozsah odlehčovacích služeb a výše úhrad je v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů.

U klientů, kteří využívají službu v rozsahu nad 80 hod. / měsíčně, zůstává úhrada za hodinové úkony ve výši 135 Kč / hod. Klienti, kteří spolupracují s jiným poskytovatelem stejného druhu služby (terénní formou) a přejí si uplatnit nárok na sníženou cenu za hodinové úkony, mají povinnost o tomto informovat a počet hodin péče od dalšího poskytovatele doložit.

Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové