Ceník pečovatelských služeb

Ceník je platný od 1. 7. 2023

Základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 144 Kč / hod.
 •  pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 •  pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek
 •  pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 •  pomoc při přesunu na lůžko a vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 144 Kč / hod.
 •  pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí, koupání, sprchování klienta v domácnosti)
 •  pomoc při základní péče o vlasy a nehty
 •  pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování – Max. 105 Kč / oběd (cenu si určují jídelny)
 • dovoz nebo donáška jídla – 40 Kč / jídlo
 • pomoc při přípravě jídla a pití – 144 Kč / hod.
 • příprava a podání jídla a pití – 144 Kč / hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • běžný úklid a údržba domácnosti – 144 Kč / hod.
 • pomoc při zajištění velkého úklidu – 144 Kč / hod.
 • donáška vody – 144 Kč / hod.
 • topení v kamnech, donáška, příprava topiva, údržba topných zařízení – 144 Kč / hod.
 • běžné nákupy a pochůzky – 144 Kč / hod.
 • velký nákup, týdenní nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti – 160 Kč / úkon
 • praní běžného a ložního prádla (vč. pracího prášku, žehlení, drobných oprav) – 90 Kč / kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 •  doprovod (k lékři, na orgány veřejné moci, veřejné služby, kulturu a zpět) – 144 Kč / hod.
Sociální poradenství
 • Bezplatně

Rozsah pečovatelských služeb a výše úhrad je v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů.

U klientů, kteří využívají službu v rozsahu nad 80hod./měsíčně, zůstává úhrada za hodinové úkony ve výši 135 Kč / hod. Klienti, kteří spolupracují s jiným poskytovatelem stejného druhu služby a přejí si uplatnit nárok na sníženou cenu za hodinové úkony, mají povinnost o tomto informovat a počet hodin péče od dalšího poskytovatele doložit.

Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové
Obecný zájem - Pečovatelská a odhlečovací služba Hradec Králové